HH Ferries Group ejer færgeruten mellem Helsingør og Helsingborg, som markedsføres under varemærket Scandlines Helsingør-Helsingborg. Med afgange hvert kvarter og en overfartstid på 20 minutter transporterer 5 færger dagligt op til 50.000 passagerer og 9.000 biler samt 1.600 busser og lastbiler over Øresund.

HH Ferries Group får anerkendelse for at tage lokalt ansvar

Danske Kommuner har i en ny undersøgelse bedt kommunerne udpege de virksomheder, som tager lokalt ansvar. Scandlines Helsingør-Helsingborg fremhæves i den gruppe af virksomheder, som er bedst til at bidrage lokalt med praktisk og økonomisk støtte.

Læs mere

Fremgang i godstrafikken og ISO-certificering af miljøindsatsen

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler fortsatte i sidste kvartal af 2016, mens det ændrede trafikmønster i regionen påvirkede antallet af transporterede personbiler og passagerer. HH Ferries Group nåede endnu en milepæl på vejen mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund med opnåelse af miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden.

pdf-da

Læs mere