For første gang vælger flere lastbiler færgen frem for broen mellem Danmark og Sverige

I maj 2018 valgte 43.641 lastbiler den miljøvenlige færgerute på Øresund, svarende til 4.256 enheder flere end måneden før. Det er første gang, at antallet af lastbiler, som vælger Scandlines for at krydse sundet mellem Helsingør og Helsingborg, er større end antallet af lastbiler, der tager den faste forbindelse mellem Malmø og København.

”Vi er meget tilfredse med, at den stærke vækst i antallet af lastbiler i 2017 fortsætter. Det er en meget positiv udvikling, når fragtkunderne vælger den korte og miljøvenlige tur med Scandlines Helsingør-Helsingborg i stedet for at tage turen over broen,” siger Johan Röstin, administrerende direktør i HH Ferries AB.

Væksten var også kraftig i 2017, hvor 428.000 lastbiler valgte vandvejen. Det var begyndelsen til en klar tendens. En vigtig årsag til, at færgeoverfarten mellem Helsingør og Helsingborg nu tiltrækker størstedelen af fragttrafikken, er kombinationen af de mange afgange og driftsstabiliteten på ruten.

”Vi ved, at vores kunder sætter pris på at spare 50 kilometers kørsel hver vej, hvilket nedbringer køretiden og sikrer et godt hvil på den korte overfart. Når vi derudover tilføjer de miljømæssige fordele ved, at lastbilerne vælger den grønne korridor over sundet, er det helt fantastisk. Det viser, at vi er på rette vej,” siger Johan Röstin.

Læs mere