HH QUARTERLY

HH Ferries Group udgiver hvert kvartal HH QUARTERLY som et bidrag til den offentlige debat med konkrete fakta vedrørende den trafikale og økonomiske udvikling af Øresundsregionen, som Scandlines Helsingør-Helsingborg spiller en vigtig rolle i arbejdet for at fremme.

Fremgang i godstrafikken og ISO-certificering af miljøindsatsen

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler fortsatte i sidste kvartal af 2016, mens det ændrede trafikmønster i regionen påvirkede antallet af transporterede personbiler og passagerer. HH Ferries Group nåede endnu en milepæl på vejen mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund med opnåelse af miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden.

Læs mere

Fortsat fremgang i godstrafikken på Øresund i 3. kvartal

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler og busser fortsatte i 3. kvartal. Antallet af transporterede personbiler og passagerer var påvirket af ID-kontrol, og på trods af høj aktivitet i juli faldt trafikken fra et højt niveau i 2015. I september fremlagde den svenske regering forslag om at kompensere transportører for udgifter til ID-kontrol, som siden årsskiftet har påført HH Ferries Group væsentlige omkostninger.

Læs mere

2. kvartal præget af ID-kontrollens effekter og positive miljøbeslutninger om fremtidig batteridrift på ruten

Færgetrafikken på Øresund blev i 2. kvartal 2016 tydeligt påvirket af ID-kontrollen, som lagde en dæmper på trafikken af personbiler og passagerer. Fremgangen i antallet af overførte lastbiler og busser kunne ikke opveje effekterne af de pålagte ID-kontroller, som i kvartalet omfattede ca. 850.000 personer, og som fortsat koster HH Ferries betydelige månedlige millionbeløb at […]

Læs mere

Påsketrafik afbødede effekten af ID-kontrol i 1. kvartal

Der var fremgang i færgetrafikken på Øresund i 1. kvartal 2016, og det samlede antal passagerer ved Scandlines Helsingør-Helsingborg steg markant, ligesom antallet af overførte køretøjer var højere sammenlignet med samme periode sidste år. Fremgangen kan dog henføres til, at påsken faldt i 1. kvartal i år mod 2. kvartal i 2015, mens indførelsen af […]

Læs mere

Fremgang for færgerne på Øresund i 4. kvartal trods uro i regionen

Scandlines Helsingør-Helsingborg øgede aktivitetsniveauet moderat i 4. kvartal 2015. Antallet af overførte lastbiler og busser steg betydeligt, mens billedet var stort set uændret for det samlede antal passagerer samt personbiler og gående passagerer.

Læs mere

2,6 millioner tog færgen over Øresund i 3. kvartal 2015

I 3. kvartal 2015 overførte Scandlines Helsingør-Helsingborg 2,6 mio. passagerer (2014: 2,5 mio.), og der var fremgang i både antallet af overførte køretøjer og gående samt anvendelsen af AutoBizz Smart.

Læs mere