Fortsat fremdrift i godstrafikken og overgangen til batteridrift

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler fortsatte i 1. kvartal 2017. Antallet af transporterede personbiler og passagerer faldt primært som følge af, at påsken i 2017 først faldt i 2. kvartal mod 1. kvartal sidste år. Sæsonudsvinget i påsken er væsentligt og vanskeliggør vurderingen af effekten af det ændrede trafikmønster i regionen. Både Tycho Brahe og Aurora gennemførte forberedende værftsophold før endelig ombygning til batteridrift uden at påvirke service og regularitet.

”Godstrafikken mellem Helsingør og Helsingborg udvikler sig fortsat positivt, og vores flydende bros driftssikkerhed og konkurrencedygtige priser anerkendes som vigtig for erhvervstrafikken og hele regionen. Selv under de to færgers værftsophold opretholdt vi høj regularitet, ligesom vi gennemførte ID-kontrollen effektivt og smidigt uden forsinkelser. Kunderne kan regne med stabil drift på 140 afgange i døgnet, og det sætter de i stigende grad pris på. Vi glæder os på egne og kundernes vegne over den svenske regerings beslutning om at ophæve kravet om ID-kontrol i Danmark, så vores passagerer kun møder én kontrol; nemlig grænsekontrollen i Sverige. Det er en yderst velkommen beslutning for passagerene og for HH Ferries Group,” siger Henrik Rørbæk, administrerende direktør i HH Ferries AB.

”Vi oplever uændret positiv opmærksomhed omkring udmøntningen af vores miljøstrategi. Omlægningen til batteridrift skrider frem, og Tycho Brahe gennemgår nu de sidste testforløb, før færgen kan gå i batteridrift den 20. juni. Aurora følger samme procedure efter sommersæsonen, og vi ser frem til at færdiggøre dette vigtige projekt, så investeringen bærer frugt – til glæde for vores kunder og miljøet i hele regionen,” siger Henrik Rørbæk.

Læs mere