Fremgang i godstrafikken og ISO-certificering af miljøindsatsen

Den positive udvikling for antallet af overførte lastbiler fortsatte i sidste kvartal af 2016, mens det ændrede trafikmønster i regionen påvirkede antallet af transporterede personbiler og passagerer. HH Ferries Group nåede endnu en milepæl på vejen mod at sikre en grønnere færgedrift på Øresund med opnåelse af miljøcertificering efter ISO 14001:2015-standarden.

Læs mere