Påsketrafik afbødede effekten af ID-kontrol i 1. kvartal

Der var fremgang i færgetrafikken på Øresund i 1. kvartal 2016, og det samlede antal passagerer ved Scandlines Helsingør-Helsingborg steg markant, ligesom antallet af overførte køretøjer var højere sammenlignet med samme periode sidste år. Fremgangen kan dog henføres til, at påsken faldt i 1. kvartal i år mod 2. kvartal i 2015, mens indførelsen af ID-kontroller primo 2016 har medført et pres på færgedriften.

Læs mere